Who we are

WOOD SEEDS s.r.o.

– one of the strongest players in CZ –

The company was established by a group of professionals from the lumber industry in 2019, headed by Adam Beneš. The business concentrates firstly at sale oak and beech lumber, which we work into carpenting and building lumber by processing and drying the wood.  This kind of processed oak lumber is greatly demanded commodity and creates many an asset on the market immediately cashable. Another activity of ours is forrest and wood property trade.


Hlavní konkurenční výhodou naší firmy je nákup vlastních lesních pozemků. Těžba na vlastních pozemcích výrazně snižuje náklady a umožňuje využití vytěžených pozemků k dalším podnikatelským aktivitám. Neméně významnou výhodou, před konkurencí, je naše vlastní unikátní databáze soukromých vlastníků lesních pozemků a skladby dřevin na těchto pozemcích, v Česku. To nám zaručuje obrovský potenciál rychlého růstu a expanze.

Naší specializací je především dubová a buková kulatina a řezivo do stavebnictví (podlahy, schodiště a eurookna) a na výrobu nábytku, po kterém je velmi vysoká poptávka, jak u nás, tak v zahraničí. Díky tomu je možné tento typ dřeva prodávat za mnohem vyšší ceny.

Oldřich Klíma

Jednatel společnosti

Vystudoval SPŠK v Bechyni. Pracoval jako manager v ČD, odkud odešel hned v 90 roce do firmy Aquatop jako obchodní ředitel a ředitel řízení realizace staveb. Zde byl do roku 2006, kdy se osamostatnil a až do roku 2012 toto provozoval jako OSVČ. V tomto oboru se stal vyhledávaným specialistou. Díky svým řídícím schopnostem dostává v roce 2012 nabídku a rozšiřuje své zkušenosti o provozování autoškoly a management realitní kanceláře. Stává se odborníkem na poli řízení firem, zvláště na poli realitní činnosti, financování nových projektů a poradenské činnosti.

Adam Beneš

Jednatel společnosti

Vystudoval Všeobecné gymnázium v Žatci.
Poté odešel studovat Českou Zemědělskou universitu v Praze
obor lesnictví, kde ho poprvé napadlo založit si svoji firmu,
proto v roce 2017 odešel na Vysokou školu obchodní
aby získal přehled i v obchodních záležitostech
a dotáhl svůj sen a založil firmu Wood Seed s.r.o.
Nyní ho plně zaměstnává jeho firma a i nadále
se vzdělává v Metropolitní univerzitě v Praze
obor Mezinárodní obchod.

Ing. Pavel Hušek

Odhadce lesních pozemků

Zpracovává pro naši firmu všechny znalecké posudky lesních pozemků. Firma sídlí v okrese České Budějovice a nabízí komplexní služby z oblasti odhadů nemovitostí a tvorby znaleckých posudků. Vytváří tržní ocenění vašich bytů a domů. Má více než pětadvacetiletou praxi v oboru a zaručuje Vám diskrétní jednání, příznivé cenové podmínky a služby v prvotřídní kvalitě.

Jaroslav Soušek

Vedoucí provozu

Od roku 1995 do roku 1997 byl pracovně v USA kde stavěl dřevostavby, poté se stal vedoucím sušárenského provozu řeziva u firmy Quercus kde působil do roku 2008. V roce 2008 nastoupil do firmy Carman a.s. kde ve funkci vedoucího dubového pilařského provozu a nákupu dubové kulatiny kde setrval až do roku 2019. Dnes pracuje jako vedoucí pilařského provozu naší společnosti kde využíváme jeho více než třicetileté znalosti a naprostý přehled a zkušenosti v oblasti dubových porostů v celé ČR a SR.

Luboš Muchna DiS

Odborný lesní hospodář

Vystudoval SO v Plasích v oboru Agropodnikání , následně absolvoval Lesnickou školu ve Žluticích a studium zakončil VOŠ Tábor - absolutorium obor krajinná ekologie a pozemkové úpravy. V praxi se pohyboval ve Státní správě- životní prostředí, myslivost, dále v lesích ČR .V současné době soukromě podniká ve službách lesnictví, obchod se dřevem, OLH odborná lesní správa, služby v myslivosti. V oboru se pohybuje již 17let.

JUDr. Tomáš Tesař, Ph.D.

Advokát

Provozuje advokátní kancelář zabývající se obchodním, občanským a trestním právem. S naší společností spolupracuje od samého začátku. V advokacii pracuje 21 let, z toho 4 roky v Praze. Nyní působí v Plzni. Specializuje se na obchodní právo, problematiku ochranných známek a nekalé soutěže.

Mgr. Kovář Ivan

Daňový poradce

Je partnerem daňového poradenství v plzeňské kanceláři BDO.

Daňovému poradenství se věnuje 21 let. Dlouhodobě se specializuje na problematiku daňového strukturování a optimalizace, DPH a správu daní v tuzemsku. Se zavedením institutu svěřenských fondů se zabývá oblastí jejich zdanění a účtování, podílel se na úspěšném vzniku a správě řady svěřenských fondů. V rámci těchto specializací také pravidelně přednáší a publikuje.

Od roku 2000 je certifikovaným daňovým poradcem (KDP ČR). Hovoří česky, rozumí německy a anglicky.