PRO INVESTORY


Dokumenty vztahující se k emitentovi

Zakladatelská listina

Notářský zápis

Auditovaná zahajovací rozvaha emitenta k 20.5.2019

Auditovaná účetní závěrka emitenta k 31.12.2019

Oznámení o změně sídla


Dokumenty vztahující se k unijnímu prospektu pro růst ze dne 5. 11. 2019:

Unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu

Rozhodnutí o schválení základního prospektu

Konečné podmínky WOOD SEEDS I - 6,5/25

Oznámení o ukončení nabídky Dluhopisů Dubové lesy 6,5/25

Konečné podmínky Dubové lesy 9,2/23

Oznámení o ukončení nabídky Dluhopisů Dubové lesy 9,2/23

Zásady používání cookies

Informace o zpracování osobních údajů

Konečné podmínky WOOD SEEDS III. 8,1/21

Formulář pro konečné podmínky


Dokumenty vztahující se k unijnímu prospektu pro růst ze dne 10. 8. 2020:

Unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu

Rozhodnutí o schválení základního prospektu

Znalecký posudek

Smlouva s agentem pro zajištění

Zástavní smlouvy

Konečné podmínky WOOD SEEDS 2020 I - 7,7/23

Oznámení o ukončení nabídky Dluhopisů WOOD SEEDS 2020 I 7,7/23

Konečné podmínky AB OAK WOODS 8,8/23

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů AB OAK WOODS 8,8/23

Společné emisní podmínky dluhopisů v UPR návrh s vyznačením navrhovaných změn

Společné emisní podmínky dluhopisů v UPR návrh úplné znění po změnách

Oznámení týkající se základního prospektu WOOD SEEDS


Dokumenty vztahující se k základnímu prospektu ze dne 4. 11. 2020

Unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu

Rozhodnutí o schválení základního prospektu

Konečné podmínky Dubové lesy 9,2/22


Upozornění k nabídce dluhopisů

Informace na webových stránkách jsou propagační sdělení Emitenta. Více informací o veřejné nabídce dluhopisů včetně základního prospektu naleznete výše. Emitent důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli základní prospekt a konečné (emisní) podmínky dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Schválení prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.