Ekonomika


Základní vstupy pro ekonomiku společnosti WOOD SEEDS s.r.o.


Rozvaha v plném rozsahu netto - aktiva


Výkaz zisků a ztrát v druhovém členění


Přehled o peněžních tocích - CASH FLOW