top of page

FOTOGALERIE

NOVÝ
VÝROBNÍ AREÁL
BŘASY

Zde budeme přidávat práce které aktuálně probíhají při úpravách a přestavbě našeho areálu v Břasích.

Můžete se tak sami přesvědčit, že sliby plníme.

Srovnávání a úprava terénu Wood Seeds v Břasích
- příprava pozemku pro výstavbu skladovacích a sušících hal

Úprava terénu pozemku spočívá hlavně ve zbavení se náletových dřevin, odebrání kvalitní půdy, 

zbavení se kořenových systémů náletů a srovnání pozemku do požadované podoby.

Příprava terénu - Červen 2022

Srovnávání terénu - Červenec 2022