SÁZÍME TISÍCE
STROMŮ
ROČNĚ


PŘEMÝŠLÍME

Sázíme různodruhé lesy tak, abychom neopakovali chybu monokultur - nezdravých a slabých lesů

SÁZÍME TISÍCE STROMŮ

Což nám přikazuje zákon, ale i naše odpovědnost budoucnosti

LESY - INVESTICE DO BUDOUCNOSTI A PŘÍRODY

O naše lesy pečujeme poctivě a s láskou pro naši společnou budoucnost

Chováme se jako řádný hospodář, což nám nejen přikazuje lesní zákon, ale i náš vztah k tomu nejsenějšímu co máme, našim lesům.

Značnou část kapitálu vracíme lesu formou hospodaření s velkým důrazem na přírodě blízké způsoby pěstování. Naším cílem jsou smíšené, prostorově a věkově diferencované porosty, které jsou stabilnější, ale přesto si zachovávají i určitou ekonomicko-hospodářskou funkci lesa. Momentálně, kdy smrkové porosty a monokultury decimují kalamitní škůdci, je velice vhodné tyto způsoby při obnově využít, pokud to klimatické a expoziční podmínky porostů dovolují. Lesy jsou velice důležitá složka životního prostředí a firma WS má zájem na tom, aby se již při mírně stoupající lesnatosti v ČR zvyšovala i již zmíněná kvalita a stabilita porostů. Upřednostňujeme tak hospodaření dle nejnovějších lesnických a ekologických poznatků oproti subjektům zaměřujícím se primárně na těžbu a výtěžnost. V současné době zakládané porosty mají ekonomický efekt až u budoucí generace a my děláme vše pro to, aby to byla dobrá investice.