top of page
Vyhledat
  • Václav Bodrov

My slovo plníme. 150 000 000 korun, to je náš aktuální základní kapitál.

Slíbili jsme, že do konce roku 2022 navýšíme základní kapitál naší firmy na 150 mil. kč a to jsme také udělali.Stojíme za tím co říkáme. Proto se na nás můžete vždy spolehnout.Zde původní článek...


Jak jste již avizovali koncem září, navýšili jste základní kapitál Wood Seeds s.r.o. na 141.000.000 korun.

"Ano, majitel společnosti se rozhodl k propojení společností, které ovládá. Výše kapitálu vznikla dokončením fúze společnosti Wood Seeds s.r.o. a společnosti HBR Wood s.r.o."


Jaký byl důvod tohoto sloučení?

"Důvodem fúze zúčastněných společností je zjednodušení jejich vlastnické a organizační struktury, zefektivnění jejich podnikatelské činnosti a snížení administrativní zátěže. Společnost Wood Seeds s.r.o.. je jediným společníkem a majitelem podílu ve společnosti HBR Wood s.r.o., představujícího 100% podíl na základním kapitálu společnosti HBR Wood s.r.o. Společnost HBR Wood s.r.o je tak 100% dceřinou společností společnosti Wood Seeds s.r.o."


Dotkne se tato fúze majitelů dluhopisů?

"V žádném případě, pro majitele dluhopisů zůstává vše při starém, jejich práva nejsou nijak dotčena. Naopak, je jasně vidět, že společnost své podnikání bere naprosto vážně. Navýšení na takto vysokou sumu to jen podtrhuje." Říká Bodrov.

"Prostě navýšení ZK garantuje poctivý a odpovědný přístup majitele společnosti k jeho podnikatelským závazkům."Ovlivní navýšení základního kapitálu již vydané dluhopisy?

"Vzhledem k tomu, že dluhopisy vydala pouze nástupnická společnost, práva vlastníků dluhopisů nebudou fúzí ovlivněna a postavení vlastníků se nijak nemění. Ostatně, vše samozřejmě odpovídá ust. § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách."


K čemu vlastně takové navýšení ZK slouží?

"Je to jednoduché, majoritní vlastník firmy, akciová společnost WS HOLDING a.s., se rozhodla pokrýt účetní ztrátu vzniklou v souvislosti se zahájením výstavby dřevozpracovatelského závodu v Břasích. Navýšil tak z vlastních zdrojů základní kapitál Wood Seeds s.r.o. na 141 miliónů korun. Do konce roku 2022 pak navýší ZK na konečných 150 miliónů korun.

Podle tohoto oznámení mateřské společnosti, je udržení dobré finanční kondice Wood Seeds s.r.o., pro majoritního vlastníka úkol číslo 1."


Je navýšení ZK v průběhu podnikání nečím nestandardním?

"Ne, to určitě není. Zvýšení základního kapitálu je běžným jevem u všech typů obchodních společností. Nejčastěji se k němu přistupuje u společnosti s ručením omezeným nebo u akciové společnosti. Každá obchodní společnost vzniká s nějakým základním kapitálem a v průběhu jejího působení na trhu může dojít k potřebě jeho navýšení. Existuje mnoho motivů, např. dosažení vyššího kreditu, proč se společníci rozhodnou zvýšit kapitál své firmy až v průběhu podnikání, místo aby do ní investovali hned na samém počátku. Zvýšení základního kapitálu je běžným jevem u všech typů úspěšných obchodních společností."


Jsou se zvýšením základního kapitálu spojené nějaké výhody?

"Zvýšení základního kapitálu s.r.o. přináší větší důvěru obchodních partnerů a samozřejmě mnohem vyšší záruky".


"Myslím si, že informace o navýšení základního kapitálu je pro držitele dluhopisů rozhodně dobrá zpráva svědčící o schopnosti a vůli dotáhnout podnikatelský záměr společnosti Wood Seeds s.r.o. až do stavu, kdy bude firma již sama tvořit zisk..." říká Bodrov.125 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page