top of page
Vyhledat
  • Redakce

Přípravy pro další dotace v plném proudu

Výjezdní setkání poradenského týmu Wood Seeds s.r.o.


Dne 11. března se uskutečnilo klíčové setkání poradenského týmu společnosti Wood Seeds s.r.o., které se tentokrát konalo mimo jejich běžné pracovní prostředí. Odborníci se sešli přímo v dřevařských provozech společnosti v Břasích, Jesenici a Pile Svatého Huberta. Toto výjezdní jednání bylo součástí strategického plánu pro efektivní vedení a rozvoj energetického managementu v podniku.Účastníci tohoto setkání zahrnovali nejen zaměstnance provozoven, ale také odborníky zabývající se energetickými úsporami, projektanty pro energetiku a poradce specializující se na dotační management. Jejich cílem bylo nejen představit nové přístupy a technologie v energetickém managementu, ale také diskutovat o možnostech využití dostupných dotačních programů.


Společnost Wood Seeds s.r.o. je v současné době aktivní v podání žádostí o dotace, které podporují modernizaci a efektivitu v oblasti výroby dřeva a energetického hospodaření. Tato snaha je v souladu s nejnovějšími trendy v podnikání a odpovídá potřebám trhu.


Letošní rok přináší řadu výzev v podobě nových dotačních programů, jako je Program rozvoje venkova, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nebo Modernizační fond Státního fondu pro životní prostředí. Intenzivní přípravné práce jsou v plném proudu, aby byla zajištěna úspěšná podpora projektů společnosti Wood Seeds s.r.o.


Toto výjezdní jednání bylo důležitým milníkem v cestě společnosti k modernizaci a udržitelnému rozvoji. Vedení společnosti si je vědomo potřeby neustálého inovování a hledání efektivních řešení pro budoucnost. Energetický management se tak stává klíčovým prvkem strategie firmy a výjezdní setkání tohoto týmu bylo jen jedním z mnoha kroků směrem k dosažení tohoto cíle.


(red)

85 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page