top of page
Vyhledat
  • Václav Bodrov

Přehled dotačních titulů pro realizaci projektu dřevozpracujícího závodu Wood Seeds.

Pro naši firmu může využívání dotací představovat další klíčový faktor pro podporu a rozvoj našich aktivit. Dotace poskytují finanční injekci, která nám umožní investovat do inovací, výzkumu a rozvoje nových produktů či technologií. Tímto způsobem můžeme získat potřebné prostředky na zlepšení výrobních procesů či implementaci ekologických iniciativ. Dále může využívat dotace k posílení své konkurenceschopnosti na trhu například získáváním nových technologií řídících procesů a získávat tak nové zákazníky a rozšiřovat svůj podíl na trhu. V neposlední řadě může tato finanční podpora z dotací přispět k udržitelnosti a dlouhodobému růstu Wood Seeds.


Představujeme Vám dotační tituly o které máme zájem a na jejichž podání se připravujeme:1. Příprava čerpání dotačních titulů (DT) pro lesní hospodářství:

Budeme se snažit využít DT pro péči o les v rámci Programu rozvoje venkova v tomto PO EK (2021-2027), kdy je nutné podat jednotnou žádost o podporu formou dotace na 5 let s možností čerpat na 1 ha/ 1 rok vždy do konce května běžícího roku nejprve na stávající lesní pozemky a každý následující rok vždy na nově nabyté lesní pozemky. První jednotnou žádost budeme podávat do května 2024.


Na březen až duben 2024 je avizována výzva pro vybavení technickými prostředky (mobilní tech. prostředky) a školkařskou infrastrukturou v rámci Programu rozvoje venkova PO EK (2021-2027). V textu avíza je uvedena i podpora technologií a technologických zařízení pro primární zpracování dřeva (např. dřevosklady). Vždy půjde o podporu do 50 % z uznatelných nákladů.

Nyní jsme ve fázi čekání na text výzvy PRV. Máme k dispozici příručku programu a připravujeme podklady.

2. Možnost čerpání dotačních titulů pro areál dřevozpracujícího podniku Břasy:

Pořízení nových zdrojů tepla a elektrické energie, snížení energetické náročnosti budov

Proběhla příprava podkladů (Studie technického provedení pro výrobu energií a úspory energií) pro podání žádosti v rámci přerušené 1. výzvy programu OP TAK na vytvoření nového zdroje tepla na bázi spalování tvrdé biomasy – odpadů z vlastní dřevovýroby, využití tepla pro sušení dřeva, výrobu elektřiny, výroby elektřiny na bázi FTV zdroje (posouzení vlastní spotřeby/dodávek do sítě), budování vlastního úložiště el. energie, využití tepelných čerpadel pro vytápění administrativních budov či zateplených výrobních hal. Odevzdání žádosti o podporu v prvním kole provedeme patrně do konce ledna 2024, příjem žádostí má být obnoven tento podzim až přelom roku, výše podpory max. 50 % z UN, celkové RN (rozpočtové náklady) akce jsou nyní v přípravě.


Dále pak pro vytvoření energetického managementu areálu bude možné čerpat DT od MPO – pr. EFEKT pro podnikatele (čekáme na podzimní výzvu).


Další projekt je v procesu zpracování žádosti o podporu digitalizace podniku pro nákup HW a SW, včetně zavedení nového programu skladového hospodářství i s napojením na fungující areál pily „Lesy Sv. Hubert“.


Dalším projektem je Nakládání s dešťovou vodou ve výrobním areálu.

Nyní probíhá zadání studie pro komplexní projekt nakládání s dešťovou vodou v areálu (svody, vedení, akumulace, využití v technologii, vsakovací pásy,…, doprovodná zeleň). V rámci harmonogramu výzev OP TAK bude podána žádost o dotaci v tomto roce.


3. Certifikace LH, dřevovýroby, obchodu s dřevem a řízení kvality a jakosti

V rámci přípravy podkladů pro certifikaci (např. FSC) bude využito DT pro systém nastavení procesů umožňujících přejít na certifikované LH, výrobu a obchod se dřevem na mezinárodní úrovni.

4. Vzdělávání zaměstnanců

Příprava podkladů pro vzdělávací programy pro vlastní zaměstnance i pro budoucí partnerské školy (střední lesnická škola a ČVUT) v oblasti oběhového hospodářství ve dřevozpracujícím podniku. K tomu je připravován také investiční projekt pro rekonstrukci stávající budovy. Zde čekáme na výzvu v rámci programů ESF MPSV.

164 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page