top of page
Vyhledat
  • Redakce

Ve Wood Seeds máme schválenou další dotaci

Energetický management je v dnešní době klíčovým prvkem pro efektivní hospodaření s energií v podnicích různých odvětví. Společnost Wood Seeds s.r.o. si uvědomila důležitost tohoto opatření a rozhodla se pro zavedení energetického managementu. Tento krok není pouze investicí do budoucnosti, ale také strategickým rozhodnutím, které povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a snížení nákladů.Projekt zavedení energetického managementu, na který společnost podala žádost o podporu formou dotace, je sice menší, avšak jeho dopad na budoucí hospodaření s energií je významný. S podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu EFEKT III má společnost možnost zrealizovat tento projekt s výší podpory až 95 %, což je pro ni značně výhodné.


Dotace poskytovaná v rámci tohoto programu se zaměřuje zejména na tvorbu dokumentů nutných pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Společnost plánuje, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo EMAS, což zaručuje jeho kvalitu a efektivitu.


Aktuálně probíhá výběr dodavatele této zakázky, který následně společně s podnikem vypracuje detailní plán implementace energetického managementu. Po podpisu smlouvy bude zpracovatel vycházet z již existující energetické koncepce společnosti. Tato koncepce hodnotí aktuálně běžící provozy a čerpá z připravovaných investičních projektů v oblasti výroby řeziva, výroby energií a snížení energetické náročnosti výrobních a administrativních budov.


Implementace energetického managementu přinese společnosti řadu výhod, mezi něž patří například snížení spotřeby energií, optimalizace provozních nákladů, zlepšení environmentálního ohlasu a plnění legislativních požadavků. Tímto krokem Wood Seeds s.r.o. prokazuje svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a zároveň posiluje svou pozici na trhu.


(red)

211 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page