top of page
Vyhledat
  • Václav Bodrov

Získali jsme podporu z Fondu NextGenerationEU pro lesnické projekty v Kraji Vysočina

Aktualizováno: 21. 11. 2023


Nedávno jsme obdrželi dotaci ve výši několika set tisíc korun z Fondu NextGenerationEU. Tato dotace, poskytnutá evropskou unií, je součástí širšího plánu obnovy a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.Podpora Pro Lesnictví a Udržitelné Hospodaření

Fond NextGenerationEU byl vytvořen Evropskou unií s cílem podpořit projekty, které směřují k obnově a udržitelnosti. Jednou z klíčových oblastí financování je lesnictví a správa lesů, a to s důrazem na zachování biodiverzity, obnovu ekosystémů a udržitelné hospodaření.

Z tohoto programu jsme získali finanční prostředky na konkrétní projekty, které povedou k posílení lesních porostů v kraji Vysočina. Dotace budou využity na sadbu nových stromů, zřizování oplocenek pro ochranu lesů a obecně na opatření, která povedou k udržitelnému hospodaření s lesními zdroji.


Rozvoj Lesního Hospodářství v Praxi

Dotace z Fondu NextGenerationEU jsou pro tento účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku

  1. Umělá sadba sadbou první

  2. Následná péče o výsadbu lesního porostu

  3. Zřizování Oplocenek

  4. Ukládání klestu na hromady a valy


Spolupráce s Evropskou Unií

Dotace z Fondu NextGenerationEU jsou důležitým krokem k udržitelnému rozvoji lesního hospodářství. Spolupráce s Evropskou unií poskytuje příležitost nejen získat finanční prostředky, ale také se zapojit do širšího evropského úsilí o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.


"Jsme nadšeni možností spolupracovat s Evropskou unií a využít finančních prostředků z Fondu NextGenerationEU pro posílení našich lesních ekosystémů. Tato investice nám umožní dosáhnout dlouhodobých cílů udržitelného hospodaření s lesy a zároveň přispět k celkovému úsilí o ochranu přírody", říká Bodrov, manager komunikace a PR.


Celý projekt je pozitivním příkladem toho, jak soukromý sektor může spolupracovat s veřejnými zdroji a evropskými iniciativami k dosažení společného cíle udržitelné budoucnosti.

105 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page