top of page
Vyhledat
  • Redakce

Zahraniční investoři projevují zájem i o české dluhopisy

Aktualizováno: 21. 1. 2022

Převzato z czdluhopisy.cz


Dle sdělení mezinárodních finančních analytiků investičních bank a společností je v důsledku růstu inflace vysoce atraktivní investovat na dluhopisovém trhu, a to zejména v tak zvaně rozvíjejících se ekonomikách. Američtí experti do těchto ekonomik řadí i země střední Evropy tzv. post socialistického bloku jako jsou například Polsko, Maďarsko a Česká republika. Vysoce atraktivní investiční příležitostí jsou nejen státní, ale především korporátní dluhopisy, které představují únosné a relativně bezpečné investiční riziko. To může být více než sto procentní zajištění proti stávající výši inflace.

Na tomto sdělení investičních analytiků se podíleli renomovaní američtí odborníci z investiční banky Goldman Sachs a JP Morgan Asset management. Dále také celá řada celosvětově uznávaných investičních společností jako například Nuveen z amerického Chicaga, Pictet Asset Management z švýcarské Ženevy či BPN Paribas Asset Management z francouzské Paříže.


Tito světový finanční stratégové a analytici investičních bank a společností již nyní vidí první pozitivní známky vlivu zvyšování úrokových sazeb centrální bankou v České republice. Na obdobnou situaci čekají američtí investoři ve vztahu ke své centrální bance FED (Federal Reserve System), která by v letošním roce 2022 měla zvyšovat úrokové sazby, a to hned několikrát v průběhu roku. Dluhopisové trhy střední Evropy a zejména České republiky jsou podle těchto odborníků vysoce vhodné, a to vzhledem k potenciálu ekonomické expanze. Úrokové sazby v loňském roce 2021 zvedlo více než dvacet rozvíjejících se zemí světa, což by mohlo mít na inflaci uklidňující vliv. Zároveň by mohlo dojít k zvýšení reálných výnosů z aktiv rozvíjejících se trhů. Jde zejména o akcie a dluhopisy včetně korporátních dluhopisů v místních měnách. Další faktor, který pravděpodobně může působit ve prospěch rozvíjejících se trhů, je postoj k uvolňování monetární politiky. Kompetentní orgány v zemi se snaží pomoci ekonomice, kterou svírá krize na trhu s nemovitostmi, což je zjevně příznačné právě pro Českou republiku.

Tyto skutečnosti pak dle ekonomů na jedné straně sice vedou k zvyšování úvěrové zátěže obyvatelstva, avšak výnosy peněžního trhu z forem termínovaných vkladů rozhodně nedosahují stávající míry inflace. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu, a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk, neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.


Tato firma své aktivity na trhu specializuje především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je necelé tři roky. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy neboli investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.

47 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page