top of page
Vyhledat
  • Redakce

Dluhopisy dřevařských firem jsou již téměř vyprodány

Aktualizováno: 15. 3. 2021

Obchod se dřevem patří k jedněm z těch nejstarších forem obchodování vůbec a tato komodita, jak dnes v moderní době říkáme finančním nástrojům světových komoditních burz se v českých zemích obchodovala prakticky již od středověku.Současný cenový vývoj dřeva jako komodity na globálních komoditních a nebo úzce specializovaných dřevařských burzách přilákal velmi zvýšenou pozornost investorů a profesionálních obchodníků vzhledem k dynamicky vzrůstající ceně dřeva na světových trzích. Podle údajů ekonomických zpravodajů z celosvětového hlediska je pro vývoj cen v jednotlivých regionech světa s přihlédnutím k jejich místní specifice pak komoditní trh nejstarší komoditní burzy na světě a to americké komoditní burzy v Chicagu, která vznikla již v předminulém století a to v roce 1898, která je často slengově nazývána jako „Chicago Merc“. Oficiální název tohoto komoditní trhu jako obchodní burzy těch nejrůznějších komodit včetně potravinářské a zemědělské produkce jako jsou máslo, vejce apod. je CME – Chicago Mercantile Exchange.


Právě na tomto trhu se obchoduje také komodita dřeva, kde ústřední a nejrozšířenější položkou tohoto dřevařského trhu je řezivo v anglickém originále pak lumber, což je i zažité obchodní označení obdobné jako ticker u veřejně obchodovatelných akcií. Cena této komoditní položky za poslední rok pod výrazným zájmem investorů přímo raketově stoupla a podle finančních startégů lze očekávat pokračující tempo růstu i v dalších několika nadcházejících letech. Řezivo ( LUMBER) tak v průběhu tohoto 10. týdne letošního roku 2021 se na CME (Chicago Mercantile Exchange) obchodovalo dne 10.3.2021 na hodnotě ve výši 984,90 USD za 1000 palubních stop s drobnou denní korekcí v poklesu o – 0,525 % své ceny, avšak v porovnání vývoje cen dřeva- LUMBER na tomto trhu je třeba uvést, že cena LUMBER přesně před rokem a to 10.3.2020 byla ve výši 378,80 USD za 1000 palubních stop. Na základě těchto údajů pak analytici makléřských společností v návaznosti na finanční stratégy investičních bank velmi jednoduše vypočetli, že roční nárůst hodnoty této dřevařské komodity LUMBER zaznamenal růst o + 260,0053 % své ceny za posledních zhruba 52 týdnů.


Tento rekordní nárůst obchodované komodity LUMBER na chicagské burze CME tak způsobil, že od začátku letošního roku se komodita dřeva stala druhou nejvyhledávanější komoditou investorů a obchodníků po tradičním obchodu s ropou. Ovšem nejen zájem investorů obchodujících na komoditních trzích tato skutečnost podnítila ke zvýšenému zájmu o dřevozpracující průmysl obecně, ale výrazně tato skutečnost zvýšení ceny dřeva v globálním rozsahu pak rozhýbala dluhopisový trh s korporátními dluhopisy dřevařských společností. Právě firmy podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a především v oboru lesnictví, včetně profesionální těžby dřeva a jeho primárního zpracování se stali pro svůj ještě dynamičtější růst s tvorbou vysoce atraktivního zisku emitenty korporátních dluhopisů. Tyto společnosti, především pak zároveň po většinou vlastníci rozsáhlých lesních pozemků při této situaci na trhu se dřevem si mohou dovolit ve svých dluhopisových emisích nabídnout nadstandardní až prémiové výnosy blížící se až k téměř deseti procentům ročního výnosu z takovéhoto korporátního dluhopisu.


V drtivé většině případů s takto atraktivním výnosem z dluhopisu se jedná o zahraniční emitenty a to americké nebo kanadské dřevařské firmy, které využívají svého postavení na trhu s ohledem na možnosti těžby dřeva v rozsáhlých lesích na území Kanady a USA. Nicméně i pro českého investora se v posledním roce naskytla příležitost participovat na celosvětovém růstu ceny dřeva prostřednictvím své přímé investice do korporátních dluhopisů české společnosti ovšem s mezinárodním přesahem a do plzeňské dřevařské firmy Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Společnost Wood Seeds s.r.o. byla založená v roce 2019 v čele s panem Adamem Benešem, předním odborníkem dřevařů v ČR. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.

Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.


416 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page