DLUHOPISY | aktuální nabídka

VÝHODY INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

Vhodným finančním nástrojem pro investory a zejména pak drobnější investory se podle analytiků makléřských společností ukazuje investice realizovaná prostřednictvím korporátních dluhopisů a to do odvětví, které dává správný předpoklad stability a potencionálního růstu. Podle analytiků makléřských společností právě takovým odvětvím se v poslední době stal dřevozpracující průmysl a zejména evropské společnosti včetně těch co působí na území České republiky. Jednou z takových je česká společnost Wood Seeds s.r.o., která právě zahájila úspěšný prodej svých korporátních dluhopisů.

 – PŘEHLED RŮSTU MAJETKU SPOLEČNOSTI –

Prospekty emitenta Wood Seeds jsou schváleny ČNB.

 

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ EMITENTA

Schválení prospektu ČNB NELZE chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.

Důrazně doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli základní prospekt spolu s jeho konečnými podmínkami, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

8,5%

DLUHOPIS
WS LAND 8,5/24 

 – PARAMETRY DLUHOPISU –
Název emise / WS LAND 8,5/24 
Roční úrok / 8,5%
Období / 3 roky
Výplata úroku / měsíční
Jmenovitá hodnota / 100 000 Kč
Objem emise / 30 000 000 Kč

Forma zajištění / možnost zajištění zástavním právem na KN
Splatnost / 1. 7. 2024 

9,2%

DLUHOPIS
DUBOVÉ LESY 9,2/23 IV.

 – PARAMETRY DLUHOPISU –
Název emise / DUBOVÉ LESY 9,2/23 IV.
Roční úrok / 9,2%
Období / 2 roky
Výplata úroku / měsíční
Jmenovitá hodnota / 50 000 Kč
Objem emise / 30 000 000 Kč
Splatnost / 25. 11. 2023

8,8%

DLUHOPIS
AB OAK WOODS 8,8/24 
IV.

 – PARAMETRY DLUHOPISU –
Název emise / AB OAK WOODS 8,8/24 IV.
Roční úrok / 8,8%
Období / 3 roky
Výplata úroku / měsíční
Jmenovitá hodnota / 50 000 Kč
Objem emise / 30 000 000 Kč
Typ dluhopisu / zajištěný

Forma zajištění / zástavní právo
Splatnost / 25. 11. 2024

 

9,5%

DLUHOPIS Dubové lesy 9,5/24 I.

 – PARAMETRY DLUHOPISU –
Název emise / DUBOVÉ LESY 9,5/24 I.
Roční úrok / 9,5%
Období / 3 roky
Výplata úroku / měsíční
Jmenovitá hodnota / 50 000 Kč
Objem emise / 40.000.000 Kč
Splatnost / 15. 11. 2024