top of page

Investujte s námi do budoucnosti českých lesů. Do budoucnosti Vás i Vašich blízkých

S námi investujete do skutečných hodnot, do lesů, lesních pozemků, pilařského areálu který již produkuje palivové či stavební řezivo, do vzniku dřevařského závodu na výrobu truhlářského řeziva v Břasích,

či do skladového areálu v Jesenici.

strom_na_web-3 kopie.jpg

DLUHOPISY
aktuální nabídka

VÝHODY INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ
Vhodným finančním nástrojem pro investory a zejména pak drobnější investory se podle analytiků makléřských společností ukazuje investice realizovaná prostřednictvím korporátních dluhopisů a to do odvětví, které dává správný předpoklad stability a potencionálního růstu. Podle analytiků makléřských společností právě takovým odvětvím se v poslední době stal dřevozpracující průmysl a zejména evropské společnosti včetně těch co působí na území České republiky. Jednou z takových je česká společnost Wood Seeds s.r.o., která právě zahájila úspěšný prodej svých korporátních dluhopisů.

DRUHY DLUHOPISŮ

Nejbezpečnější forma investice, kdy je dluhopis krytý prostřednictvím agenta pro zajištění formou zástavního práva nemovitostí emitenta.
Prospekt musí každý rok projít auditem ČNB, náš prospekt už takto prošel 4x, což samo o sobě svědčí o našich záměrech a smyslu našeho podnikání.

Dluhopisy s prospektem

  • Narozdíl od emitentů s tzv. malou emisí, kdy má emitent vůči ČNB pouze oznamovací povinnost, každý náš dluhopisový program je kromě konečných podmínek opatřen také povinným prospektem o dluhopisu, který musí projít komplexním schválením v ČNB.

  • Investice od jednoho miliónu korun je zajištěná směnkou, od tří miliónů pak zajištěna přímou zástavou pozemků ve prospěch investora.

Dluhopisy zajištěné agentem pro zajištění

  • Kdo je agent pro zajištění? Agent pro zajištění je právnická či fyzická osoba, která přijímá zajištění dluhopisů na vlastní účet ve prospěch vlastníků dluhopisů. V případě selhání emitenta garantuje agent pro zajištění realizaci zajištění a jeho vypořádání, např. zástavního práva, v prospěch vlastníkům dluhopisů.

VÝPOČET ZISKU
Minimální částka 50 tis. Kč

Prospekty emitenta Wood Seeds jsou schváleny ČNB.

  • PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ EMITENTA

  • Schválení prospektu ČNB NELZE chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.

  • Důrazně doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli základní prospekt spolu s jeho konečnými podmínkami, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. 

DLUHOPISY

ZAJIŠTĚNÉ

11%

AB OAK WOODS 11/26
Zajištění prostřednictvím Agenta

12%

AB OAK WOODS 12/27 
Zajištění prostřednictvím Agenta

DLUHOPISY

S PROSPEKTEM

12%

WS 12/26 V.

9,5%

EURO DLUHOPIS

WOOD SEEDS
EU 9,50/27

Výroční zpráva
2022

Zde najdete všechny dokumenty týkající

se emisí a emitenta

bottom of page