top of page

NAŠE LESY JSOU SKUTEČNÉ

Můžete je navštívit, můžete se v nich projít, můžete v nich sbírat houby. Nebo do nich můžete investovat s námi 

se ziskem až 12%.

ZDE VŠUDE JSOU
NAŠE LESY

Naše lesy a lesní pozemky jsou skutečné, zapsané v katastru nemovitostí, jsou řádně zaplacené. Portfolio našich lesů stále zkvalitňujeme a rozšiřujeme.

Tabulkový seznam všech našich pozemků včetně LV.

Seznam pozemků

v NATURA 2000

a v jednotlivých chráněných územích.

SÁZÍME STATISÍCE STROMŮ ROČNĚ

Sázíme rozmanité lesy tak, abychom neopakovali 

chybu monokultur - nezdravých a slabých lesů 

– to vše s podporou státu a EU.

Jedním z našich prvních cílů je dosáhnout cca 600 ha vlastních lesních pozemků, což představuje jistý stav soběstačnosti a zároveň určitý prostor pro uplatnění našich hospodářských cílů s důrazem na přírodě blízké a trvale udržitelné hospodaření se zachováním ekonomického aspektu.

 

Uvedená výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa prezentuje již funkční komplex, na kterém je možno bez vstupu dalších prostředků kvalitně hospodařit a v souladu s přírodou zhodnocovat předmětné pozemky ať již zvyšováním kvality lesních porostů nebo jejich stability.

S vlastními prostředky a s využitím široké škály dotačních titulů v rámci lesnictví tak nejenom že dovedeme zhodnotit tyto pozemky a tím i kapitálovou jistotu firmy, ale zároveň se tímto i nemalým způsobem podílíme na zvyšování kvality životního prostředí v ČR a tedy nás všech.

 

Uvedené vlastnictví pozemků nás také výrazně posouvá na přední příčky žebříčku žadatelů a příjemců dotací, což umožňuje další investice do pořízení či modernizace dřevařských technologií nebo lesní a dopravní techniky. Investici do lesa tak vnímáme jako výhodnou investici do budoucnosti nás i našich dětí. 

VYSADILI JSME STATISÍCE STROMŮ

Sázíme rozmanité lesy tak, abychom neopakovali chybu monokultur - nezdravých a slabých lesů- to vše s podporou státu a EU.

Lesy jsou velice důležitá složka životního prostředí a firma WS má zájem na tom, aby se již při mírně stoupající lesnatosti v ČR zvyšovala i již zmíněná kvalita a stabilita porostů. Upřednostňujeme tak hospodaření dle nejnovějších lesnických a ekologických poznatků oproti subjektům zaměřujícím se primárně na těžbu a výtěžnost. V současné době zakládané porosty mají ekonomický efekt až u budoucí generace a my děláme vše pro to, aby to byla dobrá investice.

sazenice_na_web.png
muchna_na_web-m.jpg

Jak se dělá les

Reportáž o zalesňování holin a tvorbě nového lesa s naším lesním hospodářem

JAK SE DĚLÁ LES?

Zdravý a silný les je cenným zdrojem surovin i významným ekologickým prvkem. Většina lesů v Evropě dnes nevzniká přirozenou cestou, ale díky systematické pěstební péči lesnických odborníků. Jak vlastně vzniká les? Co vše předchází tomu, aby se z holiny nebo jiné plochy stal zdravý porost? Na to jsme se zeptali Luboše Muchny, odborného lesního hospodáře Wood Seeds, se kterým jsme také vyrazili do terénu za ukázkovými příklady zalesňování.

Lidé si často pletou školku a novou osázenou kulturu. Jaký v tom je vlastně rozdíl?

 

„Školka není les. Je to prostor, kde je možné vypěstovat sazenice do určitého vzrůstu či stáří a v požadované kvalitě. Ty se po dosažení daných parametrů vyjmou ze země, vysadí na vybranou lokalitu nebo prodají. Do země se opět zasadí nové semenáčky, nebo se pěstují rovnou ze semene.

Oproti tomu nová kultura se sází na holinách původního lesa a její smysl spočívá v zalesnění holiny, která vzniká po úmyslné, nebo nahodilé těžbě vzniklé například napadením stromů kůrovcem po polomech a podobně. V tom se obnova holiny liší od zalesnění (termín používaný pro plochy, kde les ještě nebyl). V každém případě obnova takové holiny probíhá jinak než školková výsadba a také je od sebe na první pohled poznáme.“

Přečtěte si celý článek

bottom of page