top of page
Vyhledat
  • Redakce

Korporátní dluhopisy nejsou jen pro bohaté

Ekonomická situace v České republice a zejména pak vývoj prudce rostoucí inflace nutí nejen investory, ale i drobné střadatele hledat možnosti, jak vhodnou formou investování ochránit své finanční prostředky před znehodnocením a vlivem rostoucích inflačních tlaků na spotřebitelský trh.

Aktuálně se ukazuje, že standardní spořící a jiné finanční nástroje peněžitého trhu svým výnosem nepokryjí ani polovinu míry inflace v České republice. Podle sdělení ČSÚ (Českého statistického úřadu) míra tzv. okamžité spotřebitelské inflace (porovnání mezi měsíci únor 2021 a únor 2022) dosáhla objemu ve výši 11,1 %. V celkovém ročním porovnání se inflace za posledních 12 měsíců vyšplhala na výši 5,2 % ročně dle sdělení ČSÚ k datu 10. 3. 2022. Právě tento vývoj inflace ve spojitosti s rostoucími cenami spotřebitelského trhu, energií a pohonných hmot zvyšuje růst inflace, která pak rychlejším tempem znehodnocuje úspory drobných střadatelů.

V této souvislosti se zvýšil zájem investorů a drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu, a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk, neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů.

Například jedním z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je česká společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydává emise svých podnikových dluhopisů. Tato firma se zaměřuj jako specialista na trhu (mimo jiné své aktivity) především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti.

V současné době je podle informací ekonomických zpravodajů téměř před vyprodáním emise korporátních dluhopisů této společnosti s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a splatností 31 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů, pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tzv. dubové dluhopisy. To jsou investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejichž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.


Původní článek zde

134 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page