top of page
Vyhledat
  • Václav Bodrov

SUPER.CZ - Wood Seeds s.r.o., firma s českými kořeny, zaměřená na udržitelný růst

Celý článek zde: Super.cz


Wood Seeds s.r.o. je česká lesnická a dřevařská společnost. S důrazem na ekologii a  udržitelnost spravuje své lesy a vysadila téměř půl milionu stromů. Dále pokračuje v expanzi s novými akvizicemi. Firma využívá moderní technologie a ekologické postupy, čímž se stává příkladem odpovědného podnikání.Historie a směřování

Firma Wood Seeds s.r.o. je společností s pevnýni českými kořeny, zabývajících se lesnictvím a dřevařstvím a odpovědným přístupem k životnímu prostředí a péčí o své lesy. Wood Seeds se postupně vypracovala na společnost s vlastními lesy o rozloze 4 696 110 m² a hodnotou dřevní hmoty přes 600 milionů korun.Lesy naší společnosti udržujeme v nejlepší kondici.


Rozvoj a udržitelný provoz

Wood Seeds s.r.o. pečlivě spravuje své lesy a dbá na jejich udržitelnost. Využívají moderní technologie a postupy, které minimalizují dopad na životní prostředí. Jedním z příkladů je odštěpný závod Lesy Sv. Hubert, s ekologickým provozem sušárny, využívající zbytkové teplo z bioplynové stanice místní farmy. Tento provoz umožňuje sušení dřeva s maximálním využitím dostupných zdrojů.Vysadili jsme přes čtvrt miliónu stromů. To je solidní základ pro naší budoucnost.


Firma také intenzivně pracuje na zalesňování svých pozemků. Vysadili přes půl milionu stromů – více než 50 % tvoří listnaté stromy jako je dub a buk. Celková osázená plocha činí již 2 262 941 m².

I to svědčí o dlouhodobém a odpovědném přístupu k přírodním zdrojům.


Strategické akvizice

Wood Seeds s.r.o. neustále rozšiřuje své možnosti a kapacity, a to nejen v areálu v Břasích, kam již dorazily první technologické části výroby. V současné době je v pokročilém stádiu akvizice dřevařského závodu na výrobu truhlářského řeziva na hranicích s Německem. Reaguje tak na rostoucí poptávku německých odběratelů po kvalitním truhlářském řezivu s unikátní příležitostí pro expanzi na zahraniční trhy. Strategická lokalita závodu umožní efektivní logistiku a lepší dostupnost do Německa.


Akvizice nového závodu významně zvýší potenciál spolupráce s Německými odběrateli.


Další významnou akvizicí je pořízení třetí skladovací haly v Břasích. Vzhledem k předpokládanému navýšení objemu výroby bylo nutné zvětšit kapacitu skladovacích prostor. Akvizice již hotové haly, která se nachází doslova pár metrů od současného závodu, je logisticky jednodušší a efektivnější než výstavba nové haly. Tento krok umožní plynulejší provoz a lepší využití dostupných zdrojů.

K podpoře nejen těchto aktivit ve Wood Seeds připravili emisi dluhopisů s velmi zajímavým zhodnocením - 12% na dva roky. Jedná o zajímavou příležitost, jak úspěchu a šetrného hospodaření využít, podpořit ho a přitom investovat do budoucnosti.Budoucí vyhlídky

Wood Seeds s.r.o. si vede velmi dobře a má rozjednáno několik velkých dotací na provoz, technologie a ekologické postupy. Firma je příkladem společnosti, která naplňuje svůj podnikatelský záměr. Z malého startupu v roce 2019 vyrostla ve zdravou a silnou společnost.

97 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page