Aktuální dluhopisy

Zde najdete nabídku aktuálně obchodovaných emisí

Unijní prospekt pro růst ze dne 11. 11. 2020

Konečné podmínky dluhopisů WS OAK PRODUCTION 24

Kompletní dokumentaci najdete zde

Unijní prospekt pro růst ze dne 10. 8. 2020:

Konečné podmínky AB OAK WOODS 8,8/23

Kompletní dokumentaci k emisi zde

Unijní prospekt pro růst ze dne 4. 11. 2020

Konečné podmínky WS 9,2/21

Konečné podmínky Dubové lesy 9,2/22

Kompletní dokumentaci k emisi zde

PRO INVESTORY


Dokumenty vztahující se k emitentovi

Aktuální výpis z obchodního rejstříku

Zakladatelská listina

Notářský zápis

Auditovaná zahajovací rozvaha emitenta k 20.5.2019

Auditovaná účetní závěrka emitenta k 31.12.2019

Oznámení o změně sídla

Zásady používání cookies

Informace o zpracování osobních údajů


Dokumenty vztahující se k unijnímu prospektu pro růst ze dne 5. 11. 2019:

Unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu

Rozhodnutí o schválení základního prospektu

Konečné podmínky WOOD SEEDS I - 6,5/25

Oznámení o ukončení nabídky Dluhopisů Dubové lesy 6,5/25

Konečné podmínky Dubové lesy 9,2/23

Oznámení o ukončení nabídky Dluhopisů Dubové lesy 9,2/23

Konečné podmínky WOOD SEEDS III. 8,1/21

Formulář pro konečné podmínky


Dokumenty vztahující se k unijnímu prospektu pro růst ze dne 10. 8. 2020:

Notářský zápis ze schůze 14. 12. 2020

1. Dodatek unijního prospektu pro růst

Unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu

Rozhodnutí o schválení základního prospektu

Znalecký posudek

Smlouva s agentem pro zajištění

Zástavní smlouvy

Konečné podmínky WOOD SEEDS 2020 I - 7,7/23

Oznámení o ukončení nabídky Dluhopisů WOOD SEEDS 2020 I 7,7/23


Dokumenty vztahující se k základnímu prospektu ze dne 4. 11. 2020

Oznámení o pridelení ISIN

Smlouva o úpisu dluhopisu WS 9,2/21

Unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu

Rozhodnutí o schválení základního prospektu

První dodatek nezajištěného prospektu


Dokumenty vztahující se k unijnímu prospektu pro růst ze dne 11. 11. 2020:

Smlouva o úpisu dluhopisu


Upozornění k nabídce dluhopisů

Informace na webových stránkách jsou propagační sdělení Emitenta. Více informací o veřejné nabídce dluhopisů včetně základního prospektu naleznete výše. Emitent důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli základní prospekt a konečné (emisní) podmínky dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Schválení prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.